دسته: بالش

120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال

موکاپ بالش، به شکل ساده، نمونه مجازی یک بالش است که به منظور نمایش و ارائه به مشتریان، سرمایه‌گذاران و همکاران استفاده می‌شود. طراحی موکاپ شامل تصاویر ثابت یا فایل‌های ویدئویی است که نشان می‌دهند که چگونه یک بالش پس از تولید و در حال استفاده خواهد بود. با استفاده از موکاپ، می‌توان به راحتی طرح‌ها و ایده‌های خود را به صورت مجازی به نمایش گذاشته و قبل از تولید و اجرا، آنها را ارزیابی کرد و نسخه‌های اصلاح شده ایجاد کرد.

طراحی موکاپ بالش معمولاً شامل تصاویر سه بعدی، طرح‌های گرافیکی و فایل‌های ویدئویی است که به صورت حرفه‌ای طراحی شده و نشان می‌دهد که چگونه موکاپ، با ارتفاع، ضخامت و شکل مشخص، به دیدار عمومی می‌آید. با استفاده از موکاپ، می‌توان به راحتی توجه مردم را جلب کرده و به فروشندگان کمک کرد تا بالشهای موکاپ جدید را به مشتریان خود معرفی کنند.