دسته: آی دی کارت

موکاپ آی دی کارت چیست؟

موکاپ آی دی کارت به عنوان یک طرح نمونه‌ای از یک کارت شناسایی یا کارت هویت استفاده می‌شود. این طرح نمونه‌ای برای ارائه به مشتریان قرار می‌گیرد تا آنها بتوانند طرح نهایی کارت هویت خود را بر اساس آن طراحی کنند.

اطلاعات درج شده روی ID cart

موکاپ آی دی کارت شامل اطلاعاتی مانند نام، نام خانوادگی، عکس و شماره شناسنامه است. هدف از استفاده از موکاپ آی دی کارت این است که مشتریان بتوانند طرح نهایی کارت هویت خود را بر اساس این طرح نمونه‌ای ایجاد کنند و به راحتتی کارت هویتی مناسب خود را طراحی کنند. این کارت هویت می‌تواند برای شناسایی فرد در محیط‌های مختلفی مانند شرکت‌ها، سازمان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و غیره استفاده شود.

مزایای موکاپ

استفاده از موکاپ آی دی کارت به مشتریان کمک می‌کند تا هزینه و زمان بیشتری برای طراحی کارت هویت خود نپردازند و به راحتی می‌توانند طرح مناسب خود را ایجاد کنند.